İlk yerleşim

İlk yerleşim

Osmanlı İmparatorluğu’nda hüküm süren kıtlık ve yokluk nedeniyle yeni geçim kaynakları bulmak ve çalışma alanları aramak için Bayburt’tan yola çıkan Tıylakoğulları ve İğnecioğulları aileleri, 1700’lü yıllarda Küçükgeriş’in ilk olarak Kurttaşı yani Harmancık mevkiine yerleşiyor. Oğuzların Çepni boyuna mensup diğer sülalelerin de zamanla köye yerleşmeleriyle birlikte Küçükgeriş’in sınırları genişlemeye başlıyor.