“Milli ekonominin temeli tarımdır.” 

♫ Slow Karadeniz FM ♫
  • ♫ Slow Karadeniz FM ♫
❚❚

 

Bizden HaberlerKöyümüz

İlk yerleşim

Osmanlı İmparatorluğu’nda hüküm süren kıtlık ve yokluk nedeniyle yeni geçim kaynakları bulmak ve çalışma alanları aramak için Bayburt’tan yola çıkan Tıylakoğulları ve İğnecioğulları aileleri, 1700’lü yıllarda Küçükgeriş’in ilk olarak Kurttaşı yani Harmancık mevkiine yerleşiyor. Oğuzların Çepni boyuna mensup diğer sülalelerin de zamanla köye yerleşmeleriyle birlikte Küçükgeriş’in sınırları genişlemeye başlıyor.

1930’da köy olduk

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Feruz (Alataş) Köyü’ne bağlı bir mahalle olan Küçükgeriş, zamanında ormanı bol ve tarıma elverişli uygun arazileriyle biliniyor. Artan nüfusu ve Feruz’un merkezine olan uzaklığından dolayı 1930 yılında köy statüsü verilen Küçükgeriş, bugünkü coğrafi sınırlarına ve idari yapısına kavuşuyor. Köyümüzün ilk muhtarı Kamil Akgün, son muhtarı ise Şükrü Yayla’dır.

Sülalelerimiz

Köyümüzde mukim sülaleler alfabetik sırasıyla; Ayvazoğulları, Cebecioğulları, Cinalioğulları, Civiloğulları, Çömezoğulları, Delibekiroğulları, Dikkaşoğulları, Durmuşoğulları, Gıbıloğulları, Haliloğulları (Hallo), Hasbaloğulları, İğnecioğulları, Karayusufoğulları, Kelleoğulları, Mastıoğulları, Tıylakoğulları, Tokalakoğulları, Sarıçobanoğulları, Velioğulları, Yusufoğulları, Yusufoğulları (Yetimosmanoğulları)’dır.

Köyümüzün konumu

Küçükgeriş, Keşap İlçesi’nin orta bölgesinde Keşap Deresi’nin batı yakasında kurulmuştur. Kesin ilk yerleşim tarihi ile adının kaynağı belli değildir. Alataş, Karadere, Demirci, Yivdincik, Bayrambey, Unaca ve Yenicehisar köyleri ile Karabulduk Köyü’nün Karşıyaka mahallesi arasındadır. Yüzölçümü oldukça geniş, doğal yapısı engebeli ve ortalama yüksekliği 400 metredir. 5 yerleşim ünitesinden oluşan Küçükgeriş’in hane sayısı 169’dur.

Köyümüzün nüfusu

Keşap’ın büyük köylerinden biri olan Küçükgeriş, nüfusu ile 4’üncü sırada yer almaktadır. Artan nüfus ve geçim nedeniyle hızla göç veren köyümüz insanları başta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ile diğer şehirlerde ve yurtdışında yaşamaktadır. 2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 234 erkek, 242 kadın olmak üzere Küçükgeriş’te yaşayan mevcut nüfus toplam 476’dır. Köylülerimiz artık temiz dağ havası ve dinlenmek için yaylaya çıkmaktadır.

Geçim kaynağı

Yolu, içme suyu ve elektriği mevcut olan Küçükgeriş Köyü’müzün Keşap ilçe merkezine uzaklığı 10 kilometre, Giresun merkezine ise 22 kilometredir. Ulaşımını Keşap – Karabulduk yolu üzerinden sağlar. Girişinde tarihî bir kemer köprü bulunmaktadır. 3 camisi, ilkokulu ve ortaokulu vardır. Öğrenci azlığı nedeniyle ilkokulu ve ortaokulu kapalı olan köyümüz çocukları taşımalı eğitimden faydalanmaktadır. Fındık tarımı ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır.

Köyümüzden Görünüm

Değerlerimiz

2009’dan sonra 2019’da da tekrar seçilen muhtarımız Şükrü Yayla, başarılı hizmetleri ile hem köyün gelişimine katkısı hem de halkın teveccühüne mazhar oldu.

Şükrü Yayla

( Muhtar )

2014 mahalli seçimlerinde muhtarlık görevine getirilen Siyami Rüştü Torlak, gösterdiği gayretle başarılı işlere imzasını atarak halkın takdiri kazandı.

Rüştü Torlak

( E. Muhtar, 2014-2019 )

Köyümüzü yöremizde örnek bir köy haline getirmek için üstün bir çaba gösteren Cengiz Yaylamış, 10 yıllık görevini hayırla yad edilecek güzel hizmetlerle tamamladı.

Cengiz Yaylamış

( E. Muhtar, 1999-2009 )

Küçükgerişimize hizmet etmeyi en büyük gaye edinen Sadık Torlak, köyümüzün gelişimi ve imarı için her faaliyette önder olmuş, çoğu değişimin öncülerinden biridir.

Sadık Torlak

( E. Öğretmen )

Kız çocuklarının okumasında ve köyümüzden yetişen tahsilli hanımların bugünkü sayıya ulaşmasında çok büyük emeği olan Nevzat Kutluhan, gençleri okumayı özendirici davranışlarıyla da takdirlerimizi kazanmıştır.

Nevzat Kutluhan

( E. Öğretmen )

Köyümüzden yetişen ilk öğretmenlerden olan Necati Dedeoğlu, Küçükgerişimize hizmetleriyle ve gençleri okumayı özendirici örnek davranışlarıyla hep önder olmuştur.

Necati Dedeoğlu

( E. Öğretmen )

Köyümüzden yetişen manevi önderlerimizden Hayrettin Yavuz hocamız, 36 yılı Küçükgerişimizde olmak üzere 45 yıldır başarıyla sürdürdüğü imam hatiplik görevinden emekli oldu.

Hayrettin Yavuz

( E. İmam )

Hayırseverliği ile bütün Giresun’a örnek olan gurbetçi işadamı Hüseyin Günaydın, köyümüze 2005-2006 eğitim-öğretim yılında açılan ilköğretim okulunu kazandırdı, ayrıca ilçemiz Keşap’a bir sağlık ocağı yaptırdı.

Hüseyin Günaydın

( Hayırsever İşadamı )

Köyümüz Hüseyin Günaydın İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan sevgili Bora Yazgan, yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağladı.

Bora Yazgan

( Türkçe Öğretmeni )

Memleketim

Keşap

KEŞAP Sahil kıyısında, Giresun’a 10 kilometre uzaklıkta bulunur. Yerli halkın büyük bir bölümü Türkmen Çepnilerdir. 6 mahalle ve 44 köyden oluşmaktadır. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 9.308 kişi ilçe, 11.308 kişi köylerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere Keşap’ın nüfusu toplam 20.616’dır. Bu nüfusun 10.194’ünü erkek, 10.422’sini kadınlar oluşturmaktadır. MAHALLELERİ Alakaş Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Fındıklı Mahallesi, Karabedir

Devamını Oku

Giresun

GİRESUN Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Giresun ili, 37,50 ve 39,12 doğu boylamları ile 40,07 ve 41,08 kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İl doğusunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güneybatısında yine Sivas illeriyle komşu olup, kuzeyi Karadeniz ile kuşatılmıştır. Giresun ili, 6934 kilometrekarelik yüzölçümü ile ülke topraklarının binde 8.5’ini kaplamaktadır.

Devamını Oku

Ebediyete Uğurladıklarımız

“Milli ekonominin temeli tarımdır.”